Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. > Profesní vzdělávání dospělých

Nabídka pro kolegy vysokoškolské učitele a jiné zájemce.

Jako předseda vědecké rady nakladatelství Ohře media mohu zprostředkovat pro kolegy a kolegyně i další zájemce publikování jejich výstupů vědecko výzkumné činnosti v České republice i v zahraničí, zvláště v USA. Publikování proběhne podle standardu Vládního výboru pro vědu, výzkum a inovace (RVVI). Bližší údaje na domovských stránkách nakladatelství Ohře Media.