Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. > Materiály pro výuku

Management pracovního výkonu
Má publikace Management pracovního výkonu se objeví v krátké době na trhu. Je výsledkem více než sedmileté práce a snaží se zmapovat faktory, které ovlivňují pracovní výkonnost člověka. Snažil jsem se na základě rozsáhlých odborných rešerší i na základě mezinárodních výzkumných projektů podrobit zkoumaný problém pečlivému rozboru a nalézt v něm určité kauzality. Je evidentní, že na problémy pracovní výkonnosti se nelze dívat jen normativním pohledem, ale také prizmatem zdravého rozumu. V tomto kontextu se žádoucí úroveň pracovního výkonu generuje nejen systémem disciplíny a donucení, ale je většinou výsledkem komunikačního procesu mezi manažery a pracovníky. Je symptomem současné doby, že existence a rozvoj firem, institucí a organizací je vázána na žádoucí úroveň pracovního výkonu lidí. Pracoviště každého z nás se stává místem konkurenčním a o úspěchu či neúspěchu rozhodují schopnosti každého z nás. Není proto od věci mít přehled o faktorech, které na pracovní výkon působí. Ať již jde o makroekonomické, podnikové či individuální jevy. O toto se moje práce právě snaží. Je určena všem, koho problematika pracovního výkonu zajímá ať již z jakékoliv potřeby. V České republice je po překladu práce Michaela Armstronga a práci Josefa Koubka třetí na dané téma. Publikace nebude distribuována v knihkupectvích. Zájemci si mohou publikaci Management pracovního výkonu přímo objednat u nakladatele tj. firmy Ohře – Media. Bližší informace najdete na webu Ohře media.

Přednášené předměty na vysoké škole

Didaktika dospělých

Profesní vzdělávání

Řízení lidských zdrojů a personalistika

Evropská hospodářská studia

Předměty učitele Petra Jančaříka

Materiály k dalšímu vzdělávání

Další materiály ke stažení

Materiály

Andragogicka-didaktika-jako-predmet-vyuky-na-vysoke-skole.doc
Didakticke-principy-formy-a-metody-vyucovani-a-uceni-dospelych.doc
Evropska-unie-a-podpora-dalsiho-profesniho-vzdelavani.doc
Habilitacni-prednaska-prednesena-19-4-2005.doc
Klucove-kompetencieaandragoga-a-dalsich-profesionalov-v-oblasti-edukacie.doc
Koncept-rozvoje-celozivotniho-vzdelavani-1-65.doc
Koncept-rozvoje-celozivotniho-vzdelavani-65-140.doc
Koucovani-jako-nastroj-rozvoje-profesnich-kompetenci.doc
Namety-na-vyuzivani-exaktnich-nastroju-k-rozvoji-andragogicke-teorie.doc
Podpora-rozvoje-lidskych-zdroju-v-MSP-CR.doc
Situace-v-priprave-lektoru-ve-vzdelavani-dospelych-v-Ceske-republice.doc
Specifika-vzdelavani-pracovniku-v-malych-a-strednich-podnicich.doc
Standardy-a-metodika-vzdelavani-pracovniku-v-cestovnim-ruchu.doc
Trenink-komunikacnich-technik-a-asertivity.docx
Tvorba-cilovych-skupin-a-ucinnost-profesniho-vzdelavani-dospelych.doc
Ucebni-rozhovor-ve-vzdelavaci-praci-s-dospelymi.doc
Uceni-dospelych-zmena-ulohy-vysokoskolskeho-pedagoga-a-inovace-didaktickych-metod.doc
Vstup-do-Evropske-unie-a-rozvoj-lidskych-zdroju-vychova-vzdelavani-a-hodnoceni-zamestnancu.doc
Vystoupeni-na-setkani-kateder-andragogiky-CR-a-SR.doc
Vyuziti-marketingu-v-praci-vzdelavacich-instituci.doc
Vzdelavaci-program-jako-zakladni-kategorie-DPV.pdf
Vzdelavani-sester-soucasnost-a-ocekavani.doc
Vznik-a-vyvoj-teorie-dalsiho-profesniho-vzdelavani-dospelych.doc
Vzpominka-na-Emila-Livecku.doc
Zakladni-teoreticka-dila-andragogiky.doc
charakteristiky-a-rozvoj-kompetenci-v-podnikovem-prostredi.docx
myty-a-polopravdy-kolem-vzdelani-a-dalsiho-vzdelavani.docx
podpora-rozvoje-lidskych-zdroju-a-dalsiho-vzdelavani-v-msp-v-cr.doc
profesni-kompetence-v-kontextu-pracovni-pozice.doc
trendy-a-problemy-v-podnikovem-vzdelavani.doc
vzdelani-a-dalsi-vzdelavani-jako-vykonnostni-potencial-zamestnancu-ve-firmach.docx